ديدني‌هاي لرستان: غار کوگان  در خرم‌آباد - یافته

اين غار شگفت انگيز نمونه‌ای است از آثار معماری صخره‌ای که به وسیلۀ دست بشر در دیوارۀ کوه کوگان کنده شده است.

این غار در 45 کیلومتری جنوب خرم آباد و شرق شهرستان پلدختر واقع شده است.

ورودي غار بصورت چهار گوش در اندازه 2,50 در 2,20 متر است و به سمت شمال باز مي شود.

غار شامل دو طبقه مي‌باشد طبقه اول چهار اتاق و فضاهاي مرتبط به هم تشكيل شده است.

طبقه دوم غار حدوداً 3,4 متر بالاتر از كف قسمت اول غار است .

غار کوگان داراي اطاق‌های دست کند تو در تویی است که در روزگاران دوره اشکانی و پیش از آن مورد استفادۀ بشر بوده است.

با توجه به آثار به یادگار مانده از جمله محرابه‌ها، آبدان‌ها و دیگر نشانه‌های معماری این اثر را به آیین مهر هم نسبت می دهند.

مساحت كلي فضاهاي تعبيه شده غار حدود 281 متر مربع است . از نكات قابل تأمل در اين غار مخازن آب در داخل اتاق‌ها است.


دسترسی به این غار از طریق شهر خرم آباد به سمت آزاد راه جنوب (خرم آباد - پل زال) با طی 35 کیلومتر و رسیدن به کاروانسرای پشت تنگ چمشک و از آنجا با عبور از جادۀ فرعی به سمت غار  و روستای کوگان امکان‌پذیر است.

این غار مربوط به دوره اشکانی (پارتی ) به شماره 2660 در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است.

 

ديدني‌هاي لرستان:  غار کوگان در خرم‌آباد + یافته

 

ديدني‌هاي لرستان:  غار کوگان در خرم‌آباد + یافته

 

ديدني‌هاي لرستان:  غار کوگان در خرم‌آباد + یافته

ديدني‌هاي لرستان:  غار کوگان در خرم‌آباد + یافته

 

ديدني‌هاي لرستان:  غار کوگان در خرم‌آباد + یافته

 

ديدني‌هاي لرستان:  غار کوگان در خرم‌آباد + یافته

 

ديدني‌هاي لرستان:  غار کوگان در خرم‌آباد + یافته

 

امیررضا قاسمی - یافته